Výbor

                              Predseda: Marek Surový                              Veliteľ: Ivan Kyrinovič

                                                                              

 

 Tajomníčka: Daniela Zsigraiová                 Strojník: Tibor Cisár                  Ref. prevencie: Rastislav Bohuš  

                                                                            

      

 Ref. mládeže: Mariana Babišová         Ref. žien: Petra Pospíšilová           Pokladníčka: Petra Martinkovičová

                                                                      

 

                          Kontrolórka: Erika Miháliková                           Kontrolór: Jaroslav Baláž

                                                                       

                          

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.