Fórum

Dátum
Vložil
Titulok

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is central to the section of a male's reproductive :. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The men's prostate is found just while watching rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient for the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is regarded as the common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections with the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of most kinds of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect inside the gland along with the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be due to trauma towards the urinary tract or by infections originating from other regions in the body. A patient can experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect as well as the employment antibiotics and NSAIDs to treat the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to ascertain the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and heavy lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate weight loss program is important. These are some with the steps you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for overall health and it'll also keep the urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations each week will assist you to prevent prostate type of cancer.

3. Eat red meat without excess. It has been shown that consuming greater than four meals of beef per week will increase the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most crucial measure to look at to be sure a wholesome prostate would be to go for regular prostate health screening. If you are forty years and above, you must select prostate examination at least one time annually.

Dátum
Vložil
Titulok

Prosba

Dobry den, hledam pana Jozefa Kralovice ze Suche nad Parnou(melo by mu byt tak kolem 70-80let) bohuzel nevim zda jeste zije. Za jakekoliv informace na nize uvedeny email, predem mnohokrat dekuji.

S pozdravem a pranim pekneho dne
Martina

mkondzia@yahoo.de

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Prosba

Žije

Dátum
Vložil
Titulok

Flader

Dobry den, und hallo Kameraden. Ich möchte ein Bild von eurer TS Siegerin auf der Homepage www.ffw-guesen.de.tl veröffentlichen ( mit Link). Schreibt mir bitte.

Dokujem Reiner FF Guesen

Dátum
Vložil
Titulok

Pozvánka

Dhz Vieska nad Žitavou Vás pozýva na 10. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce 21.7.2012 o 12.00 hod. Viac info na www.thhl.sk

Dátum
Vložil
Titulok

Re:vyzva

Vážení členovia DPO SR.
Naši vrcholní funkcionári a pracovníci na čele s JUDr. Jozefom Minárikom a Vendelínom Horváthom rozkradli a zničili všetko čo sa dalo. Dosiahli, aby sa náš spoločný obchod – Výzbrojňa požiarnej ochrany a.s. odčlenil a novovytvorenú VPO-DPO a.s. priviedli ku krachu. K tomu muselo dôjsť, pretože členom Prezídia DPO SR bolo mesačne vyplácaných po 5 tisíc korún. Vytvorený zisk tak putoval do vrecka darebákov, ktorí pre firmu nič neurobili. Je jasné, že sa nabalili aj pri likvidácií zásob a nepotrebných predmetov a objektov. Podobne sa postupovalo s Finestom, neskôr Finestom plus ktorý sa pravidelne tuneloval. Aby sa všetko dokonale zahladilo zlikvidoval sa aj podiel vo Fineste a nahradil sa Obchodom DPO SR. A tak sa DPO SR postupne stáva súkromnou firmou Vendelína Horvátha a spol., ktorí dokončia rozkrádanie a privedú organizáciu k likvidácií. Mená všetkých hrobárov DPO SR nájdete na https://www.dposr.sk/. Je jasné, že kar zaplatí poctivé členstvo.
Ako nakladajú s majetkom si prečítajte tu :
https://spravy.pravda.sk/predaj-statneho-majetku-pojde-na-sud-d7v-/sk_regiony.asp?c=A120131_103444_sk_regiony_p23

Dátum
Vložil
Titulok

vyzva

Mimoriadny zjazd ZPO SSR, ktorý sa uskutočnil 15. a 16. marca 1990 v Bratislave, napriek deklarovaniu novej nástupnickej organizácie, ktorou sa stala DPO Slovenskej republiky, v konečnom dôsledku zlikvidoval jednotnú hasičskú organizáciu na území Slovenska. Organizáciu, ktorá vďaka jednotnosti prežila nielen 1. Československú republiku, 2. svetovú vojnu, obdobie fašizmu ale aj obdobie socializmu. Fatálnym dôsledkom tohto zjazdu je rozbitie jednotného hasičstva a vyprofilovanie hasiča - príslušníka, zamestnanca a člena hasičskej jednotky, bez jednotného, systémového vedenia a odbornej pripravenosti. Navyše, napriek proklamovaniu sa nepodarilo, za vyše dvadsať rokov, dostať jednotné hasičstvo, ale ani dobrovoľné hasičstvo, ako také, do zákona. Cez zákon sa vyprofiloval len Hazz MV SR. A to do formy štátnej služby a určitej formy „nenahraditeľnosti“. Dodnes, napriek určitým snahám, neexistuje jednotné Odborné vedenie závodných útvarov a zborov. Zo zákona 314/2001 Z. z. sa pomaly ale isto vytratila úloha dobrovoľného hasičstva na úkor obecných hasičských útvarov a zborov. Pritom, práve dobrovoľné hasičské zbory sa ' stávajú, pri absencii ochrany pred požiarmi a CO v učebných osnovách všetkých stupňov vzdelávania, jedinými vychovávateľmi mládeže v tejto oblasti vo väčšine našich obci.
Za uvedené obdobie sme prišli o firmy s dlhoročnou tradíciou, ktoré mali vytvárať zisk pre jej samotnú činnosť. Pritom, dodnes sa nenašiel konkrétny vinník ich kolapsu. Zásluhou toho si dnes nevieme predstaviť činnosť bez štátnej dotácie. Realizuje sa odpredaj doterajšieho majetku. Dokonca sme došli do štádia, keď sme sa vzdali, na úkor športu, previerok obecných hasičských zborov a tým aj zodpovednosti za ich odbornú prípravu. Vo väčšine prípadov sme prestali byť pre odbornú štátnu správu a samosprávu - starostov, odbornými partnermi v oblasti ochrany pred požiarmi. Dokonca, dochádzame do štádia, keď vedenie DPO SR dáva, svojim návrhom, prednosť výške členského príspevku pred podporou masovej členskej základni. Skutočne sme chceli dôjsť do tohto štádia? Neexistuje iná možnosť? Existuje! Dnes, po piatich rokoch môžeme, ako radoví členovia, prehovoriť do smerovania celej organizácie. Cez výročné členské schôdze, cez voľbu delegátov na Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ, svojho zástupcu do Krajského výboru DPO, delegátov OV DPO resp. ÚzV DPO na Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚZV DPO a svojho zástupcu v Sneme DPO SR.
Vyzývame Vás, aby ste za delegátov zvolili skutočne tých, komu ide O dobrovoľné hasičstvo. Tých, ktorým nejde o funkcie a o hodnosti, ale tých, ktorí chcú napĺňať základné poslanie dobrovoľného hasičstva, ktorým je pomoc blížnemu. Ktorí sa neboja zodpovednosti a sú ochotní tejto úlohe obetovať veľa voľného času. Na princípe dobrovoľnosti. Už naši predkovia v roku 1933 legislatívne uzákonili, že každá obec má mať riadne a odborne vycvičené hasičstvo. Pritom najvýhodnejším pre obec je dobrovoľné hasičstvo. A to neexistuje bez odbornej spôsobilosti, výcviku ale aj previerok svojej pripravenosti. Samozrejme, s maximálnym využitím technických a priestorových podmienok, aké je schopná obec pre svojich hasičov poskytnúť. Vráťme dobrovoľnému hasičstvu, aj v podmienkach DPO SR, silu jednotnej hasičskej organizácie, partnerky odbornej štátnej správy a samosprávy!
Signatári výzvy: DHZ Priekopa , DHZ TU vo Zvolene , DHZ Jelšava
Súhlasné stanoviská posielajte na adresu : florian@florian.sk

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.