Tímy

DHZ Suchá nad Parnou má:

    - 14 členov mužov
    - 8  členiek žien
    - 8  členov dorastencov
    - 8  členov žiakov
    - 20  nesúťažiacich členov
 

K hlavným činnostiam patrí:

    - účasť na hasičských súťažiach
    - pomoc pri živelných pohromách
    - údržba techniky
    - práca s mládežou

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.