Výsledky - súťaže O pohár starostky obce Suchá nad Parnou

31.08.2011 10:11

 

Dňa 20.08.2010 sa konal v Suchej nad Parnou 4. ročník súťaže O pohár starostky obce Suchá nad Parnou. Štartovalo sa z dvoch základní, terče boli dotykové s fotobunkou. Každé družstvo malo na dokončenie požiarneho útoku dva pokusy. Súťažilo sa v kategóriách MUŽI, ŽENY, DORAST, ŽIACI.

Zúčastnilo sa: 14 družstiev mužov

                    4 družstvá žien

                    3 družstvá dorastencov

                    6 družstiev žiakov

 

Za účasť všetkým ĎAKUJEME a tešíme sa na Vašu účasť na 5.ročníku tejto súťaže.

 

Výsledky si môžete pozrieť 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.