Výsledky - súťaže O pohár starostu obce Suchá nad Parnou

14.09.2010 10:42

Dňa 22.08.2010 sa konal v Suchej nad Parnou 3. ročník súťaže O pohár starostu obce Suchá nad Parnou. Štartovalo sa z dvoch základní, terče boli dotykové s fotobunkou. Každé družstvo malo na dokončenie požiarneho útoku dva pokusy. Súťažilo sa v kategóriách MUŽI, ŽENY, DORAST, ŽIACI.

Zúčastnilo sa: 13 družstiev mužov, medzi nimi aj naša družba z Nových Mlýnov

                    3 družstvá žien

                    2 družstvá dorastencov

                    4 družstvá žiakov

 

Za účasť všetkým ĎAKUJEME a tešíme sa na Vašu účasť na 4.ročníku tejto súťaže.

 

Výsledky si môžete pozrieť 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.