Výročné valné zhromaždenie

01.02.2011 14:30

Dňa 29.01.2011 sa v kultúrnom dome v Suchej nad Parnou konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Suchej nad Parnou. Schôdze sa zúčastnilo 34 členov DHZ a 4 hostia v zložení starostka obce Suchá nad Parnou - Ing.Daniela Balážová PhD., zástupca dychovej hudby Suchovanka  Ing. Rastislav Fridrich, zástupca DHZ Košolná Ľubomír Tollarovič a JClic. Peter Škultéty - administrátor farnosti Suchá nad Parnou.

Program:

1. Otvorenie, prezentácia, vítanie hostí

2. Minúta ticha za zomrelých členov

3. Správa o činnosti DHZ za rok 2010

4. Spáva o hospodárení

5. Plán činnosti na rok 2011

6. Rôzne: Udeľovanie medailí a povýšení a voľba členov výboru

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver a občerstvenie

Na schôdzi bolo odhlasované nové zloženie výboru DHZ, ktoré si môžete pozrieť .

Bývalému predsedovi DHZ Karolovi Oravcovi bola udelená medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.