Obvodové kolo PP + pohár zaslúžilých členov Košolná 25.5.2016

25.06.2016 11:32

Dňa 25.5.2016 sa vo vedľajšej dedine Košolná konalo obvodové kolo, ktorého súčasťou bola súťaž o pohár zaslúžilých členov DHZ Košolná.


Obvodového kola sa zúčastnilo 12 hasičských družstiev, 11 mužských a 1 ženské. Okrem tradičného požiarneho útoku súťažiaci museli zdolať aj tzv. štafetový beh, ktorý sa skladá z 8 dráh. Každá dráha meria 50 m, pričom v strede každej dráhy je prekážka, ktorú daný člen musí zdolať. Ženy
zo Suchej nad Parnou štartovali ako prvé na požiarny útok, ktorý zdolali s nie moc šťastným časom 22,09 sekúnd. Rozhodli sa, že druhý pokus
vylepšia, ale žiaľ to sa im podarilo iba o necelú 1 sekundu a výsledný čas druhého pokusu bol 21,26. Na rad prišla štafeta, ktorú dievčence zvládli s časom 92,77 sekúnd. Druhý pokus bol o niečo horší a  skočili ho s časom 94,46sekúnd. Celkový výsledný čas pozostával zo spočítania týchto disciplín, pričom z každej disciplíny sa počíta lepší dosiahnutý výsledok  a tak ženy toto kolo zvládli s časom 114,03 sekúnd.

Chlapcom sa na požiarnom útoku zadarilo viacej a svoj pokus skončili s časom 17,67 sekúnd. Druhý pokus bol o niečo horší a skončil s časom
26,88 sekúnd. Na štafete dosiahli čas 90,21 sekúnd. Druhý pokus si krásne vylepšili, ale smola nespala ani pri tomto pokuse. Štafetu zdolali s krásnym časom 81,14 sekúnd, ktorý by im zabezpečil prvenstvo, ale naši chlapci dostali 5 trestných sekúnd za spadnutie hasiaceho prístroja a tak si vyslúžili konečné 4. miesto. Po spočítaní disciplín si chlapci vyslúžili výsledný čas 103,81 sekúnd.


O pohár zaslúžilých členov DHZ Košolná sa zúčastnilo 17 družstiev. Z toho 3 ženské družstvá a 14 mužských.

Zo ženskej kategórie sa na 1. mieste umiestnilo družstvo žien zo Suchej nad Parnou s časom  21,26 sekúnd. 2.miesto si vyslúžili ženy zo Špačiniec  s časom 23,82 sekúnd  a na 3. mieste skončili dievčence z Križovian nad Dudváhom s časom 27,55 sekúnd Z mužskej kategórie sa na 1.mieste zúčastnilo družstvo zo Zelenča s časom 16,02 sekundy. Na druhom mieste skončila Suchá nad Parnou s časom 17,67 sekúnd a na 3.mieste družstvo z Košolnej s časom 18,52 sekúnd.


Gratulujeme :)


Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.