90.výročie založenia DHZ Suchá nad Parnou

25.04.2016 12:17

V Suchej nad Parnou sa 23.04.2016 konali oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Suchá nad Parnou. Na tejto oslave sa zúčastnili hasičské zbory z DHZ Košolná, Dlhá, Horné Orešany, Dolné Orešany a Lošonec. Po slávnostnom nástupe sa sprievod presunul do kostola, kde nasledovala svätá omša za živých a zosnulých členov. Po säatej omši sa sprievod presunul ku Kaplnke sv. Floriána, patróna hasičov. Po úvodných slovách starostky obce Daniely Balážovej a predsedu DHZ Suchá nad Parnou Mareka Surového, nasledovali ocenenia DHZ. Ako prvý ocenil prácu DHZ predseda TTSK Tibor Mikuš udelením Pamätnej medaily predsedu TTSK pri príležitosti 90. výročia založenia zboru. Následne ocenila hasičov a pozvaných hostí aj starostka obce pamätným listom a medailou za príkladnú prácu.

 

Foto: Peter Spusta

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.